Attester og lignende

Kørekortsattest kr 500,-
Synet skal undersøges både med og uden vanlige briller/kontaktlinser (gælder ikke læsebriller).
Foto skal ikke vedlægges selve attesten, men afleveres (evt. elektronisk) sammen med attesten på Borgerservice.

 

Handicapskilt kr. 400,-
Attest mhp handicapskilt til bilen.

 

Mulighedserklæring kr 500,-
Side 1 udfyldes sammen med arbejdsgiver.
Derefter kan side 2 udfyldes hos lægen. Husk at medbringe oplysninger om, hvortil regningen skal sendes (som udgangspunkt din arbejdsgiver) Læs mere på https://star.dk/om-styrelsen/blanketter/5/mulighedserklaering/

 

Friattest - pris efter tidsforbrug - Anvendes fx ved langvarigt sygefravær.
I enkelte tilfælde er en mulighedserklæring ikke egnet. I så fald kan anvendes en friattest – denne vedrører udelukkende varighed af sygdom. Arbejdsgiver skal på forhånd SKRIFTLIGT anmode om attesten. Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvortil regningen skal sendes.

 

Søfartsattest kr 945,- inkl. moms.

Husk at møde i god tid forud for konsultationen, medbring urinprøve og henvend dig hos sekretæren mhp det skema, du skal udfylde før konsultationen.